Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr XVII/128/2012
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

            § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 53.995 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć  złotych) na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie – etap II”

z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

            § 2. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki ustanawia się weksel  in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

            § 3.1.Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania.

2.Spłata odsetek następować będzie z dochodów własnych gminy, z tytułu podatków lokalnych.

 

            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-05-2012 11:04:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-05-2012 11:04:24