Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 stycznia do 21 marca 2012 roku

Informacja

z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 18 stycznia do 21 marca 2012 roku    

          W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

 

1/ zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2012 rok,

2/ rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach,  

3/ zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych na 2012 rok,     

4/ zlecenia w formie wsparcia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice w 2012 roku w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej,

- wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- propagowania dziedzictwa kulturowego,

5/  przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspomagania               działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

6/ zmian w zarządzeniu w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach,

7/ zatwierdzenia aneksów do organizacji szkół podstawowych: Mieszkowice, Czelin,     

8/ przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice,

9/ aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym stanowiących własność Gminy Mieszkowice,

10/ ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice,

11/ wydzierżawienia działek pod uprawę warzyw położonych w obrębach: Zielin, Mieszkowice,    

12/ zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice:

·        nr 2 w budynku nr 27 przy ul. Jana Pawła II,

·        nr 1A położonych w budynku przy ul. Janusza Korczaka.

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:

·        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i Troszyn z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz   z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania,

·        zmian budżetu gminy na 2012 rok,

·        zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016,

·        przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w 2012 roku,   

·        udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,

·        porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice,  

·        wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,   

·        zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez ZUK Spółka z o.o. 
          w Mieszkowicach,

·        zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  stosowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie,

·        przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice,

·        przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,

·        wystąpienia ze Związku Miast Polskich,

·        przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2012 09:50:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:05:17