Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19

 

            Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

 

I.Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych. 

III. Wręczenie  nagród finalistom Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.    

IV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającą uchwałę w sprawie  ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  zmian budżetu gminy na 2012 rok:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielania dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji Mieszkowice-Moryń w 2012 r:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas określony dłuższy niż 5 lat:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

XI. Ustanowienie uchwały  rady w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu: 

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIV. Wolne wnioski i zapytania.

XV. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 22-06-2012 11:01:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-06-2012 11:59:28