Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice

Znak: GP.7320-1/2009                                                                                                                                                                                                                                  Mieszkowice25.06.2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Mieszkowic

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Mieszkowice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice, w dniach od 13 lipca 2012r. do 27 sierpnia 2012  r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. Chopina 1 1, 74-503 Mieszkowice, w godzinach od 08.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mieszkowicz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2012 r.

 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Mieszkowice

 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 13 lipca 2012r. do 27 sierpnia 2012  r.  w godzinach od 08.00 do 15.00. z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice.

 

Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Mieszkowicw formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gp.planowanie@mieszkowice.pldo  dnia 25 września 2012 r.

 

Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mieszkowic.

 

 

 

BURMISTRZ MIESZKOWIC

Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 29-06-2012 14:36:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 29-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 19-03-2015 13:48:40