Zapraszamy na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 20 września 2012 roku o godzinie 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach.

 

 

            Zapraszamy na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 20 września 2012 roku o godzinie 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Mieszkowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 48, z  następującym porządkiem obrad: 

 

I.                    Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II.                 Interpelacje radnych. 

III.               Wręczenie uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendiów Rady Miejskiej  w Mieszkowicach.

IV.              Wręczenie podziękowań okolicznościowych.

V.                 Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaopiniowania wniosku  o uznanie lasów za ochronne:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

VI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

VII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

VIII.         Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

IX.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jej dzierżawcy:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

X.                 Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

XI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

XII.            Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice: 

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały. 

XIII.         Debata nad informacją z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice                                   

            za I półrocze 2012 roku:

            1/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

            2/ dyskusja.

XIV.         Debata nad sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach:  

            1/ wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,

            2/ dyskusja.

XV.           Debata nad sprawozdaniem z wykonania wniosków i interpelacji radnych w I półroczu 2012 roku.

XVI.    Debata nad sprawozdaniem z pracy stałych komisji rady za I półrocze 2012 roku.

XVII.      Analiza zawartych transakcji w zakresie obrotu mieniem komunalnym w I półroczu 2012 roku.

XVIII.    Wolne wnioski i zapytania.

XIX.         Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 14-09-2012 07:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 14-09-2012 07:32:37