Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

                                              

                                              

 

 

                                                          

 

PLAN PRACY  KOMISI  REWIZYJNEJ  NA 2011 ROK        

 

Lp

Termin sesji

Tematyka

 

 

1.

 

 

Styczeń

 

I posiedzenie:

 

1.     Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011rok.

 

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice  na lata 2011 - 2017.

 

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

 

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie opłaty za niektóre usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe   w Mieszkowicach.

 

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice  w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu  Pomerania.

 

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia radnych rady miejskiej do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Mieszkowicach.

 

7.     Zaopiniowanie projektu  uchwały rady w sprawie nadania nazwy urzędowej nowoprojektowanej ulicy.

 

8.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2011 rok.

 

9.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.

 

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminną.

 

11.  Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie skargi z dnia 23 grudnia 2010 roku na działalność Dyrektora Gimnazjum   w Mieszkowicach.  

 

II posiedzenie:

 

Kontrola realizacji umowy dzierżawy obiektu sportowego przy ulicy J. Kusocińskiego w Mieszkowicach.

 

2.

 

Luty

 

Kontrola dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej.

 

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych.

 

4.     Zaopiniowanie projektu  uchwały rady  zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego  na lata 2007 - 2013.

 

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały  rady zmieniającej uchwalę w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice.

 

II posiedzenie:

Kontrola wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2010 roku.

 

 

 

I posiedzenie:

 

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2003-2015.spodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2003-2015.

 

 

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok i wykorzystania dotacji.

 

 

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

 

 

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice.

 

II posiedzenie:

 

Kontrola wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    na 2010 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 

I posiedzenie:

 

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w  sprawie zmian budżetu  gminy i w budżecie gminy na 2011 r.

 

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady zmieniającej uchwałę w  sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011  rok.

 

3.   Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie określenia  wysokości bonifikaty na rewitalizowane lokale  

      mieszkalne.

 

4.   Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie ogłoszenia tekstu  jednolitego uchwały nr XXIV/199/96 Rady Miasta      

      i  Gminy Mieszkowice w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice.

 

II posiedzenie:

 

Kontrola sytuacji finansowej  Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach za  2010 rok oraz funkcjonowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach  w tym selektywnej zbiórki odpadów.  

 

6.

 

Czerwiec

 

I posiedzenie:

 

1   Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2010 rok.

 

2.  Wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieszkowic absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mieszkowice w 2010 roku.

     

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie  oceny realizacji  uchwały w sprawie Wieloletniego Planu

     Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

 

4.  Zaopiniowanie projektu  uchwały rady w sprawie oceny realizacji   w sprawie programu ochrony środowiska.

 

 

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie ustalenia  regulaminu dotyczącego niektórych składników   wynagradzania nauczycieli.

 

 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata  2011-2016.

 

II posiedzenie:

 

Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach w 2010 roku. .

 

 

 

7.

Lipiec

 

Kontrola funkcjonowania promowego przejścia granicznego „ Bez Granic” Gozdowie- Güstebieser Loose.

 

 

8.

Sierpień

 

Kontrola wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w I półroczu 2011 roku.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach  w 2010 roku.

10.

Październik

 

I posiedzenie:

 

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

2.     Zaopiniowanie projektów uchwał rady  w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

 

 

 

 

II posiedzenie:

Kontrola realizacji inwestycji pod katem wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 realizowanych w 2010 roku.

 

11.

Grudzień

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2012 rok.

 

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały rady  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

 

3.   Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie  planu pracy rady  na 2012 rok. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Hryniewicz 18-03-2011 10:31:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Hryniewicz 20-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2014 12:34:28