Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 czerwca do 19 września 2012 roku.


     W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:
1/ zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice na 2012 rok- 4 zarządzenia,
2/ układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok,   
3/ zatwierdzenia bilansu za 2011 rok,
4/ zasad / polityki/ rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach,
5/ przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
6/ zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Mieszkowice,
7/ zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,  
8/ określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej,    
9/ ustalenia opłaty za dodatkowy koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej,  
10/ określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej nieudostępnionej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach,
11/ nieodpłatnego przekazania monitorów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach,
12/ zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2012,
13/ wyznaczenia realizatorów uchwał Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie :
- przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji Mieszkowice-Moryń w 2012 r.
- udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu,
14/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
15/ przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach,
16/ wydzierżawienia nieruchomości:
a/ części działki nr 244 położonej w obrębie  nr 4 miasta Mieszkowice wraz z pomieszczeniem gospodarczym,  
b/  działki nr 10/2 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice oraz działki nr 184/1 położonej w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice z przeznaczeniem pod uprawę warzyw,  
c/ boksu garażowego położonego w działce nr 44 w obrębie Czelin,
d/ gruntowej zabudowanej położonej w działce nr 201/5 w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice,
17/ zbycia nieruchomości:
a/ gruntowej zabudowanej położonej w działce nr 631, obręb nr 6 miasta Mieszkowice,
b/ udziału do ½ części nieruchomości zabudowanej położonej w działce nr 390 w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice,  
c/ lokali mieszkalnych w budynku nr 1A przy ul. Janusza Korczaka,
18/ oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym w budynku położonym w działce nr 200, obręb Zielin.   
Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:     
1/    zmian budżetu gminy na 2012 rok,
2/  uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2012-2016,
3/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości,
4 przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jej dzierżawcy,  
5/  zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne,
6/ podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7/ zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice.  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-09-2012 10:28:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:04:16