Zapraszamy na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 października 2012 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Zapraszamy na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 18 października  2012 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, z  następującym porządkiem obrad: 

 

I.                    Sprawy regulaminowe:

a/    otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/    przyjęcie zmian do porządku  obrad,

c/    przyjęcie protokołu  obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,       

      d/     informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

 

II.                 Interpelacje radnych. 

III.               Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały.

IV.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2012-2015:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały.

V.                 Wypracowanie opinii komisji do projektu uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały.

VI.              Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009-2011 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009-2013:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały.

VII.            Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej  w Mieszkowicach w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały.

 

VIII.         Ustanowienie uchwały rady  w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry:

            1/ opinie komisji,

            2/ dyskusja,

            3/ podjęcie uchwały.

IX.              Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

X.                 Wolne wnioski i zapytania.

XI.              Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 12-10-2012 08:33:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 12-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-10-2012 08:34:43