Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 20 września do 17 października 2012 roku.


     W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:


1/ zmian budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice na 2012 rok-3 zarządzenia,
2/ układu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok,   
3/ przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych oraz eksponatów i pamiątek obiektu muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach,
4/ wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych  i współwłasnościowych na rok 2012,  
5/ cofnięcia upoważnień wydanych dla pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach- 6 zarządzeń,
6/ upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
7/ upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych,  
8/ zbycia udziału części  nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 390, obręb nr 4 miasta Mieszkowice,   
9/ wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w działce nr 201/5 w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice,
10/ wdrożenie procedury podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Troszyn, w działce nr 328/2, przeznaczonej do sprzedaży,
11/ wydzierżawienia pod uprawy rolne działek nr: 180/1 i 180/2 położonych w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice,
12/ zbycia lokali mieszkalnych w budynku nr 1A przy ul. Janusza Korczaka w Mieszkowicach.        


Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:     
1/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2012-2015,
2/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice,
3/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009-2011 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009-2013,  
5/ zmian w uchwale rady w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Mieszkowice,  
6/ przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 22-10-2012 07:40:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:04:01