Projekt uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2013 rok.

Uchwała Nr  XXIII/           /2012

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 20 grudnia  2012 r.

 

w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2013 rok. 

                        Na podstawie § 23 uchwały Nr XXIV(199)96 Rady Miasta i Gminy Mieszkowice z dnia 27 czerwca 1996 roku w sprawie Statutu Gminy Mieszkowice ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 95, poz. 1744 z póź. zm./  Rada Miejska
w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach do dokonywania niezbędnych zmian w przyjętym planie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012 10:15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 14-12-2012 08:46:54