Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 listopada do 19 grudnia 2012 roku

 

Informacja

z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 22 listopada do 19 grudnia 2012 roku    

 

          W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice na 2012 rok- 2 zarządzenia,

2/ zmian w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach – 1 zarządzenie,    

3/ przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych nieruchomości zabudowanej przy ul. Janusza Kusocińskiego 1 w Mieszkowicach,

4/ udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach,    

4/ oddania w najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o charakterze medycznym stanowiącym własność Gminy Mieszkowice,  

6/ wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w działce nr 201/5 w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice /obiekt sportowy/,  

7/ zbycia nieruchomości:

    -  gruntowej zabudowanej położonej w działce nr 631 obręb nr 6 miasta Mieszkowice,

    -   lokalowych w budynku nr 1 A przy ul. Janusza Korczaka,

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:     

1/ uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok,

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016, 

3/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016.  

4/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

5/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

6/ zmian budżetu gminy na 2012 rok,

7/ wyrażenia zgody na umorzenie orz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu budynku mieszkalnego nr 11 położonego w miejscowości Troszyn Gmina Mieszkowice,

8/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice,

9/ ustalenia wysokości opłat cmentarnych.

10/ zmiany uchwały z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice,

11/ zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli, 

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „ Promyk” w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 02-01-2013 14:00:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 02-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:03:36