Zarządzenia 2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 561/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-03 07:46:28
Zarządzenie Nr 560/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-03 07:55:10
Zarządzenie Nr 559/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-03 07:37:08
Zarządzenie Nr 558/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-03 07:50:56
Zarządzenie Nr 557//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-03 07:48:40
Zarządzenie Nr 556/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-01-23 08:21:34
Zarządzenie Nr 555/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. 2014-01-23 08:05:05
Zarządzenie Nr 554/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 2014-01-23 08:07:20
ZARZĄDZENIE Nr 553/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-12-19 08:29:51
Zarządzenie Nr 552/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół 2013-12-19 10:02:52
Zarządzenie Nr 550/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia garażu znajdującego się w obrębie działki nr 267/3 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice przy ul. Dąbrowszczaków 17 2013-12-12 14:47:43
Zarządzenie Nr 549/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia boksów garażowych znajdujących się w obrębie działki nr 122 położonej w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice 2013-12-12 14:24:22
ZARZĄDZENIE Nr 548/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-12-12 12:44:29
Zarządzenie 547/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach 2014-01-23 08:23:08
Zarządzenie 546/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2014-01-23 08:31:01
Zarządzenie 544/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach 2013-12-03 08:47:47
ZARZĄDZENIE Nr 543/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-11-29 11:22:22
Zarządzenie Nr 542/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. 2013-12-03 08:42:09
Zarządzenie Nr 541/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2014 roku. 2013-11-25 09:34:21
Zarządzenie Burmistrza Nr 540/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-11-26 08:49:26
Zarządzenie Burmistrza Nr 539/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-11-26 08:42:04
Zarządzenie Nr 538/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r.w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Troszyn 19, w działce nr 69/17 obręb Troszyn, obejmującej lokal mieszkalny nr 1 wraz z przynależnym do niego boksem gospodarczym 2013-11-26 12:15:28
Zarządzenie Nr 537/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia przez Gminę Mieszkowice nieruchomości zabudowanej położonej w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła nr 36, w działce nr 452 obręb nr 4 miasta Mieszkowice, obejmującej lokal mieszkalny nr 2 lokal wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym oznaczonym w ewidencji gruntów jako budynek nr 842 2013-11-26 12:30:57
Zarządzenie Nr 536/2013 w sprawie określenia wzorów formularza wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Mieszkowice oraz formularza sprawozdania z wykorzystania dotacji. 2013-11-25 10:02:57
Zarządzenie 534/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2013-11-25 14:58:02
Zarządzenie 533/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2013-11-25 14:49:44
ZARZĄDZENIE Nr 531/2013 w sprawie zbycia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice. 2013-11-08 10:40:56
ZARZĄDZENIE Nr 530/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-11-08 10:43:12
Zarządzenie Nr 528/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. 2013-11-25 15:00:22
Zarządzenie Nr 526/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponad standardową tj. termohydroterapię i terapię manualną. 2013-10-25 21:40:03
Zarządzenie Nr 525/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok 2013-11-25 14:44:05
Zarządzenie Nr 524/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice 2013-10-18 08:42:13
ZARZĄDZENIE Nr 523/2013 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-10-16 08:18:37
Zarządzenie Nr 522/2013 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2013-11-19 08:10:15
Zarządzenie Nr 520/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 r. Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2013-10-02 10:51:09
Zarządzenie Nr 519/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mieszkowice na 2013 rok. 2013-10-02 11:01:31
Zarządzenie Burmistrza Nr 515/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-10-03 13:42:22
Zarządzenie Nr 510/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy 2013-09-19 14:51:14
Zarządzenie Burmistrza Nr 509/2013 w sprawie wydzierżwienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-09-09 12:48:05
Zarządzenie Nr 507/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Mieszkowicach 2013-10-04 14:04:18
Zarządzenie Nr 506/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 r. Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2013-09-03 08:01:06
Zarządzenie Nr 505/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Mieszkowice na 2013 rok. 2013-09-03 07:58:45
Zarządzenie Nr 504/2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 2013-09-03 08:50:44
Zarządzenie Burmistrza Nr 503/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-08-23 11:18:34
Zarządzenie Nr 501/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach 2013-10-04 14:06:54
ZARZĄDZENIE N 500/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-08-13 08:47:43
ZARZĄDZENIE Nr 499/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-08-11 23:03:57
ZARZĄDZENIE Nr 498/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-08-11 22:56:35
ZARZĄDZENIE Nr 497/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-08-11 23:06:59
ZARZĄDZENIE Nr 496/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-08-11 22:59:59
ZARZĄDZENIE Nr 495/2013 w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego. 2013-08-26 12:21:03
Zarządzenie Nr 494/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2013 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2013-08-26 11:58:03
ZARZĄDZENIE Nr 492/2013 w sprawie zbycia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice udziału w nieruchomości. - dokument stracił ważność 2013-07-24 13:56:59
Zarządzenie Nr 491/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach 2013-07-16 21:14:57
Zarządzenie Nr 490/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na rok 2013 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice 2013-07-15 14:59:01
Zarządzenie Nr 488 /13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-07-13 15:18:29
Zarządzenie Nr 489/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 08.07.2013 r. w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym część budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin 2013-07-12 13:15:02
ZARZĄDZENIE Nr 487/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. 2013-07-05 12:12:01
Zarządzenie Nr 486/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie. 2013-07-05 12:10:28
ZARZĄDZENIE Nr 485 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-07-03 14:42:13
ZARZĄDZENIE Nr 484/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-07-01 12:48:59
Zarządzenie Nr 483/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013, zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2013-07-08 12:40:42
Zarządzenie Nr 482/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. 2013-06-28 20:37:14
ZARZĄDZENIE Nr 481/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-06-24 07:42:49
Zarządzenie Nr 480/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach 2013-06-21 12:21:33
Zarządzenie Nr 479/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach 2013-06-21 12:23:50
Zarządzenie Nr 478/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice. 2013-07-08 10:32:50
ZARZĄDZENIE Nr 477 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-06-07 10:37:14
Zarządzenie Nr 475/2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2013-06-27 15:05:21
Zarządzenie Nr 474/2013 w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2013 r. 2013-06-18 09:08:38
Zarządzenie Nr 473/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. 2013-05-28 11:09:22
Zarządzenie Nr 472/2013 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2013-05-28 11:11:20
Zarządzenie Burmistrza Nr 470/2013 w sprawie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych - dokument stracił ważność 2013-05-28 10:50:06
Zarządzenie Nr 469/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach. 2013-05-16 14:44:43
ZARZĄDZENIE NR 468/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gmin. 2013-05-15 14:50:28
ZARZĄDZENIE Nr 467/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-05-15 09:56:08
ZARZĄDZENIE Nr 466/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-05-15 09:58:20
ZARZĄDZENIE Nr 465/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-05-15 10:03:46
ZARZĄDZENIE Nr 464/2013 w sprawie wydzierawienia na czas oznaczony nieruchomoci stanowicej własność Gminy Mieszkowice. 2013-05-13 14:32:18
ZARZĄDZENIE Nr 462/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-05-06 08:19:02
ZARZĄDZENIE NR 461/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok. 2013-05-08 14:23:13
ZARZĄDZENIE NR 460/2013 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2013-05-08 14:12:51
ZARZĄDZENIE Nr 459/2013 w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-04-29 23:35:05
Zarządzenie Nr 458/2013 w sprawie sprawozdań finansowych za 2012 rok. 2013-05-08 14:09:33
ZARZĄDZENIE Nr 457/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-04-26 09:24:31
ZARZĄDZENIE Nr 455/2013 w sprawiewydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w działce nr 392/1 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-04-26 14:42:39
ZARZĄDZENIE Nr 454/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-04-26 14:36:46
ZARZĄDZENIE Nr 453/2013 w sprawie wydzierżawienia alei drzew owocowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-04-23 12:30:59
ZARZĄDZENIE Nr 452/2013 w sprawie wydzierżawienia alei drzew owocowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-04-23 12:29:03
ZARZĄDZENIE Nr 451/2013 w sprawie wydzierżawienia alei drzew owocowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-04-23 12:26:51
ZARZĄDZENIE Nr 450/2013 w sprawie wydzierżawienia alei drzew owocowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-04-23 12:25:17
Zarządzenie Burmistrza Nr 448/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2013-04-18 08:22:50
Zarządzenie Nr 447/2013 w sprawie zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2013-04-05 08:22:25
Zarządzenie Nr 446/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok. 2013-04-05 08:28:46
ZARZĄDZENIE Nr 445 /2013 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-03-25 12:58:36
Zarządzenie Nr 444/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. 2013-03-25 10:22:34
Zarządzenie Burmistrza Nr 441/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-03-13 12:32:26
Zarządzenie Nr 440/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. 2013-03-20 07:57:53
Zarządzenie Nr 434/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2013-03-11 14:42:51
ZARZĄDZENIE Nr 439 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-03-08 07:35:35
Zarządzenie Nr 438/13 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013. 2013-05-16 14:34:32
ZARZĄDZENIE Nr 436 /2013 w sprawiezakończenia umowy oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste oraz przekazania własności budynków należących do współużytkowników wieczystych. 2013-02-26 12:22:12
Zarządzenie Nr 433 /2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2013-02-27 09:44:37
Zarządzenie Nr 432 /2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2013-02-27 09:46:35
Zarządzenie Nr 431/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2013-02-27 09:34:39
Zarządzenie Nr 430 /2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2013-02-27 09:32:06
Zarządzenie Nr 429//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2013-02-27 09:37:30
Zarządzenie Nr 428 /2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2013-02-27 09:39:41
Zarządzenie Nr 427/2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2013-02-27 09:28:46
Zarządzenie nr 426/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice 2013-02-22 11:39:44
ZARZĄDZENIE Nr 425 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-02-25 07:52:59
ZARZĄDZENIE Nr424/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2013-02-22 10:24:47
ZARZĄDZENIE NR 423/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 07 lutego 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia transakcji sprzedaży usług przewozów promem Bez Granic 2013-02-15 10:04:01
Zarządzenie Nr 421 / 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 406/2013 Burmistrza Mieszkowic w sprawie regulaminu pracy Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice. 2013-02-14 09:54:36
Zarządzenie Nr 420/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2013-02-14 08:53:05
Zarządzenie Nr 419/ 2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2013 roku zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice. 2013-02-11 09:27:54
Zarządzenie Nr 418/2013 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2013 Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy 2013-02-11 10:34:41
Zarządzenie Nr 417/2013 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w części działki nr 389 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-02-01 11:51:23
Zarządzenie Nr 416/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. 2013-02-11 11:05:05
Zarządzenie Nr 415/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2013-02-11 11:08:49
Zarządzenie Nr 415/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2013-02-11 11:08:48
Zarządzenie Nr 414/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice 2013-01-25 09:46:21
Zarządzenie Nr 412/2013 w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 2013-02-11 11:16:05
ZARZĄDZENIE Nr 411 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-01-21 10:48:29
ZARZĄDZENIE Nr 410 /2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. - dokument stracił ważność 2013-01-21 10:50:27
ZARZĄDZENIE Nr 409/2013 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2013-01-15 07:40:51
Zarządzenie Nr 408/2013 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w m. Wicin nr 1/1A, gmina Mieszkowice - dokument stracił ważność 2013-01-14 11:02:05
Zarządzenie nr 407/2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminu Mieszkowice w 2013 roku. 2013-01-15 10:39:13
Zarządzenie nr 406/2013 w sprawie regulaminu pracy Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice. 2013-01-15 10:31:20
Zarządzenie Nr 405/2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2013 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2013 rok. 2013-02-04 14:11:30
Zarządzenie Nr 404/2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2013-01-11 13:53:55