Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 409/2013 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice.

ZARZĄDZENIE   Nr  409/2013
Burmistrza  Mieszkowic
z dnia  14  stycznia  2013r.

 

w  sprawie  wydzierżawienia  na czas oznaczony nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Mieszkowice.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami  )  w związku z § 7 uchwały Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach  z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1666, z 2011r. Nr 95, poz.1743, z 2012r. poz.2212)  oraz Uchwałą Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony, dłuższy niż 5 lat  - zarządzam, co następuje:

 

   § 1. Ogłaszam kolejny przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w działce nr 201/5 o powierzchni 0,4730 ha, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice.

   § 2. Ustalam poniższe warunki dzierżawy nieruchomości o której mowa w § 1:

1. Tryb wyłonienia dzierżawcy                               – przetarg pisemny nieograniczony.

2. Okres zawarcia umowy dzierżawy                     – czas oznaczony, 20 lat.

3.Wywoławcza wysokość czynszu w skali miesięcznej   :

1)  3.000 zł. + należny VAT – do dnia wybudowania przez Wydzierżawiającego  i oddania do użytku obiektu socjalnego dla sportowców,

 2) 4.000 zł. + należny podatek VAT - po wybudowaniu przez Wydzierżawiającego i oddaniu do użytku obiektu socjalnego dla sportowców.

4.Wysokość wadium                                               - 3.000 zł.

5. Dodatkowe świadczenia Dzierżawcy  wobec Wydzierżawiającego :

1)bezpłatne utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i udostępnianie  klubom sportowym działającym na terenie Gminy Mieszkowice - 2 szatni, magazynu, biura trenera oraz łazienek -  w terminie do dnia wybudowania przez Wydzierżawiającego i oddania do  użytku obiektu 

socjalnego dla sportowców,

2) bezpłatne utrzymanie płyty głównej boiska, płyty treningowej oraz towarzyszącej im

infrastruktury , spełniające standardy licencyjne Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i nieodpłatne udostępnianie ich klubom sportowym działającym na terenie gminy Mieszkowice.

6.Zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego:

1)kaucja w wysokości  - 10.000 zł.

2)weksle In blanco z własnego wystawienia na kwotę 50.000 zł. poręczone przez 2 osoby

   Posiadające stałe źródło dochodu.

7. Zasady aktualizacji stawki czynszu - stawka czynszu może być podwyższana przez Wydzierżawiającego nie częściej niż raz w roku, o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

   § 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej .

   § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 15-01-2013 07:40:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 15-01-2013 07:40:51