Zapraszamy na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 24 stycznia 2013 roku o godzinie 14.00

Zapraszamy na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 24 stycznia 2013 roku o godzinie 14.00 w Sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach /pokój nr 19/z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjecie protokołu z przebiegu obrad XXIII sesji rady miejskiej.

II. Wręczenie pośmiertnego odznaczenia „Gwiazda Iraku”.

III. Wręczenie  nagród laureatom konkursu „ Najładniej oświetlona posesja i balkon  podczas Świąt Bożego Narodzenia 2012 i Nowego Roku 2013”.

IV. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

V. Interpelacje radnych.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2013 rok i przyjęcia sprawozdania
z pracy komisji w 2012 roku:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII .Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Mieszkowic:

a/  opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia opłat za przeprawę promową na rzece Odrze:

a/  opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII.Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Mieszkowicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2013 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Debata nad sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

w Mieszkowicach oraz analiza czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ wystąpienie Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach,

b/dyskusja.

XV.Analiza wykazu dokonanych transakcji sprzedaży mienia gminnego za II półrocze 2012 roku:

a/ wystąpienie burmistrza,

b/ dyskusja.

XVI. Zapoznanie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości przeprowadzonych przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w działce nr 201/5:

- odczytanie treści protokołu  kontroli,

- wystąpienie burmistrza,

- dyskusja.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XVIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIX. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                           mgr Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2013 12:17:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 17-01-2013 12:17:10