Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 414/2013 Burmistrza Mieszkowic z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice


Zarządzenie Nr 414/2013

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie

w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6 a ust. 3 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r., nr 3, poz. 13, z 2011 r., Nr 224, poz. 1342./ Burmistrz Mieszkowic zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 212/2011 Burmistrza Mieszkowic z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy, wprowadza się zmianę w § 1 pkt.1, który otrzymuje brzmienie:

Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice odbywa się na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (najemcy), która składa w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach wniosek o wymianę stolarki okiennej
- w terminie od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku
. Wniosek podlega rejestracji
w „Rejestrze oczekujących na wymianę stolarki okiennej”, otrzymuje on swój numer zgodnie
z kolejnością wpływu i oczekuje na realizację”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami

i Działalności Gospodarczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Pawlicka 25-01-2013 09:46:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Pawlicka 25-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Karolina Pawlicka 25-01-2013 09:46:21