Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice

 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 82/2011

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 16 marca 2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1041, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 216, poz. 1584; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) w związku z Uchwałą Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1666) – postanawiam, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia pod uprawę warzyw niżej wymienione nieruchomości:

 1) działka gruntu nr 62/8/A o powierzchni 313 m² położona w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej,

2) działka gruntu nr 1186/18/9 o powierzchni 480 m² położona w obrębie nr 5 m-ta Mieszkowice, przy ul. Warszawskiej,

3) działka gruntu nr 195/1 o powierzchni 220 m² położona w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice, przy ul. Kościuszki,

4) działka gruntu nr 628/9/25 o powierzchni 625 m² położona w obrębie nr 6 m-ta Mieszkowice, przy ul. Przejazd Kolejowy

 § 2. Ustalam następujący tryb i warunki dzierżawy nieruchomości określonej w §1:

1) tryb wyłonienia dzierżawcy - tryb bezprzetargowy, jeżeli zgłoszona

zostanie tylko jedna oferta,

2) Okres zawarcia umowy dzierżawy - na czas nieokreślony

3) wysokości czynszu w skali rocznej - 0,01 zł za m².

4) zasady aktualizacji stawki czynszu – stawka czynszu może być przez wydzierżawiającego

podwyższana nie częściej niż raz w roku

o współczynnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Podwińska 25-03-2011 11:29:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Podwińska 16-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:26:58