Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 429//2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 429//2013
Burmistrza Mieszkowic
z dnia  21  lutego  2013 roku

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia  organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert, zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez Komisję Konkursową, postanawiam:

§ 1. 1.Ocenić pozytywnie:

1/ możliwość realizacji w 2013 roku przez Ludowy Zespół Sportowy „ Zieloni Zielin” zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie sportu” obejmującego:  

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz podnoszenie ich sprawności

  fizycznej/ organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN/,

- prowadzenie szkolenia zawodników drużyn piłkarskich poprzez treningi, mecze sparingowe,

2/ sporządzoną przez organizację kalkulację kosztów zadania w tym udział własny i wkład osobowy,

3/ proponowaną  jakość wykonania zadania poprzez doświadczonych nieetatowych członków zarządu.

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.„Upowszechnianie kultury fizycznej" w wysokości 55 000,00 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych  00/100,  w dwóch transzach,  w okresie do:

1/ 15 marca 2013 roku- I transza

2/ 15 sierpnia 2013 roku- II transza.

 

§ 2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1ust. 1  w dwóch  transzach na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego,  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Organów Gminy  i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego, oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013 09:37:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2013 10:41:06