Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 433 /2013 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego.

Zarządzenie Nr  433 /2013
Burmistrza Mieszkowic
z dnia  21 lutego 2013 roku

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia  organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego. 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zm.) po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert,  zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczenia środków otrzymanych na realizację zdania w roku poprzednim, oraz oceną dokonaną przez  Komisję  Konkursową,  postanawiam:

 

§ 1. 1.Ocenić pozytywnie:

1/  możliwość realizacji w 2013 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach zadania publicznego w zakresie propagowania dziedzictwa kulturowego pn. „ Krzewienie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych, warsztatów pokazów sztuki rękodzielniczej i kulinarnej”,  obejmującego:    

- organizację warsztatów w zakresie rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej, pokazów                       

  i prezentacji dorobku,  

2/ sporządzoną przez organizację kalkulację kosztów zadania w tym udział własny,

3/ proponowaną jakość wykonania zdania poprzez doświadczonych nieetatowych członków

    zarządu.

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.„ Krzewienie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych, warsztatów i pokazów sztuki rękodzielniczej i kulinarnej” wysokości 4 500,00 zł słownie: cztery  tysiące pięćset złotych 00/100,  w okresie  do 15 marca 2013 roku.

§ 2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1  na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Organów Gminy  i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego, oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013 09:44:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2013 10:41:56