Zapraszamy na obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 21 marca 2013 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach

                                                                                                             

            Zapraszamy na obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 21 marca 2013 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

       c/ przyjęcie protokołu  obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

             d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.                  .     

II. Interpelacje radnych. 

III. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice w 2013 roku:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2013-2016:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w 2013 roku  z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Szczecinie:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:

             a/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice:

a / opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

 

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Debata w sprawie informacji dotyczącej funkcjonowania punktu rehabilitacji w Zielinie:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

XII. Debata w sprawie informacji dotyczącej utrzymania dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji:

             a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XIV.. Wolne wnioski i zapytania.

XV.  Zamknięcie obrad sesji.

        Przewodniczący Rady Miejskiej

               mgr Krzysztof Karolak                                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2013 07:43:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2013 07:43:26