Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 13 marca 2013 roku.

Informacja

z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 24 stycznia do 13 marca 2013 roku.     

 

          W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

1/ zmian w planach finansowych wydatków Urzędu Miejskieg w Mieszkowicach oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice na 2013 rok- 1 zarządzenie,

2/ sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego w 2012 roku, w zakresie:

- propagowania dziedzictwa kulturowego,

- wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

- upowszechniania kultury fizycznej- 4 zarządzenia,

3/ powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert     o realizację w 2013 roku zadań publicznych na terenie Gminy Mieszkowice,       

4/  średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę naliczenia transakcji sprzedaży usług przewozu promem      „ Bez Granic”,     

5/ przyjęcia wskaźników do ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice,  

6/ dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2013,

7/ zmian w zarządzeniu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach,

8/ ustalenia zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie Gminy Mieszkowice,

 

 

9/ zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2013 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie:

-upowszechniania kultury fizycznej dla : LKS „ Mieszko”  w Mieszkowicach, LZS „ Zjednoczeni” w Kurzycku, KP „ Odra Czelin”  w Czelinie, LZS „ Zieloni Zielin” w Zielinie,

- propagowania dziedzictwa kulturowego dla KGW w Mieszkowicach i Zielinie,

 - wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych dla MSA „ Krokus”  w Mieszkowicach,  

10/ wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność Gmin Mieszkowice/ gruntowej zabudowanej położonej w obrębie nr 4 m. Mieszkowice przy ul. Dąbrowszczaków nr 17,19,21/,

11/ wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w części działki nr 389 w obrębie nr 4 m. Mieszkowice- na działalność wypoczynkowo-rekreacyjną i działek nr 89/1 przy ul. Jagiellońskiej i 62/11 przy ul. Warszawskiej w Mieszkowicach- pod uprawę warzyw,  

12/oddania w najem na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych w budynku przy ul. J. Korczaka w Mieszkowicach- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych,

13/ zbycia nieruchomości:

    a/  lokalu w budynku nr 1 w Wicinie i przy ul. J. Korczaka            

         w Mieszkowicach,

    b/ gruntowej zabudowanej,  położonej w działce nr 631/1, obręb     

       nr 6 miasta Mieszkowice i nr 182 w obrębie Zielin,

14/ zakończenia umowy oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste oraz przekazania własności budynków należących do współużytkowników wieczystych/ położonych w obrębie nr 4 m. Mieszkowice w działkach: 43/1/43/2,43/3i 43/5/,

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:   

1/  zmian budżetu Gminy Mieszkowice w 2013 roku,

2/ uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

    Mieszkowice na lata 2013-2016,

3/ wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących

    fundusz sołecki,

4/ przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży

    Granicznej w 2013 roku z przeznaczeniem dla Placówki Straży

    Granicznej Szczecinie,

5/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków

    ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli                            

    w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym

    organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań        

    i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  

    Mieszkowice, 

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

    zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin,

    Troszyn w gminie Mieszkowice,

8/  porozumienia dot. powierzenia zadań zarządcy dróg

     powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.

  

                                                  Burmistrz Mieszkowic

                                                      Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 26-03-2013 07:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 26-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:02:57