Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXVI/202/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVI/202/2013

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.); art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości za miesiąc kalendarzowy, bez wezwania, do 15 dnia każdego danego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt. 2.

  1. pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 lipca 2013 roku.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na wskazany rachunek bankowy Gminy Mieszkowice. Informacja o numerze rachunku bankowego zostanie ogłoszona w Komunikacie Burmistrza Mieszkowic nie później niż do
30 czerwca 2013r.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .......
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Mieszkowice powinno określić, w drodze uchwały, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia danego miesiąca. Taki tryb uiszczania opłaty został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy Mieszkowice. Przy czym pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku, właściciele nieruchomości powinni uiścić w terminie do 15 lipca 2013 roku. Opłata będzie wnoszona na rachunek bankowy Gminy Mieszkowice.

Wysokość opłaty określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie której opłata będzie naliczana, określa uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc (DOC, 33KB) 2013-04-08 14:28:38 473 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 08-04-2013 14:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 08-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 08-04-2013 14:28:38