Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

W Y K A Z

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity -Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/  Burmistrz Mieszkowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej – obręb Zielin, działka nr 182 ,

   oraz katastru nieruchomości                                    KW nr 62331/1                                                                                    

2.Powierzchnia nieruchomości                                          -  1,37 ha

3.Opis nieruchomości                                                        - nieruchomość niezabudowana

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                      - na cele rolne.

   zagospodarowania                                                             

5.Forma zbycia nieruchomości                                           - sprzedaż w drodze przetargu

                                                                                              ustnego nieograniczonego .

6.Cena nieruchomości                                                        -    12.000

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

   nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 - 10.06.2013r.

Treść wykazu zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach od dnia 25.04.2012r.  do dnia 20.05.2013r. oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego(BIP).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 26-04-2013 09:46:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 13:53:11