Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie od 14 marca do 17 kwietnia 2013 roku.

Informacja
z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie
od 14 marca do 17 kwietnia 2013 roku.     


     W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:
1/ zmian w planach finansowych na 2013 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice -  1 zarządzenie,
2/ układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok,
3/ powołania komisji do oszacowania wartości nadwyżek inwentaryzacyjnych,       
4/  aktualizacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę pomieszczeń komunalnych o charakterze nierolnym stanowiących własność Gminy Mieszkowice,     
5/ sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez Klub  Piłkarski    „ Odra Czelin” w Czelinie,  
6/ wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej:
 - budynkiem socjalno-biurowym w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice pod działalność produkcyjną lub usługową,
- położonej w działce nr 201/5 w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice przy ul. J. Kusocińskiego,
7/wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice położonych w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice w ul. Jagiellońskiej i Warszawskiej, pod uprawę warzyw,  
Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:   
1/ zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok,

2/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Troszyn w gminie Mieszkowice w rejonie kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego „ Zielin”,  
3/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gmina Mieszkowice,  
4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012,
5/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016,
6/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mieszkowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok,
7/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,  
8/ wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego    w budynku mieszkalnym nr 25 przy ul. Dąbrowszczaków w Mieszkowicach,     
9/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10/  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieszkowice.
                                                                                        

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 10-05-2013 09:06:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 10-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:02:34