Zapraszamy na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 23 maja 2013 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1.

Zapraszamy na  obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 23 maja 2013 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1,  z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

       c/ przyjęcie protokołu  obrad XXVII  sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

             d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.                    

II. Interpelacje radnych. 

III. Wręczenie wyróżnień uczniom Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach za udział w konkursach przedmiotowych.

IV.. Debata na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2012 rok:

             a/ wystąpienie Kierownika Posterunku Policji w Mieszkowicach, 

b/ dyskusja.

V.  Debata na temat estetyki, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice:

             a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,  

b/ dyskusja.

VI. Debata na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mieszkowice:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX.Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie nieruchomości:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XII. Wolne wnioski i zapytania.

XIII.  Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2013 11:13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-05-2013 11:14:27