Zaproszenie na obrady VI zwyczajnej sesji rady miejskiej