Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00

Zapraszam na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą  się  w dniu 20 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim  w Mieszkowicach,  ul. F. Chopina 1, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

       c/ przyjęcie protokołu  obrad XXVIII  sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

             d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic. 

II. Interpelacje radnych. 

III.Wręczenie wyróżnień finalistom XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2003-2015:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zgody na używanie herbu Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok:

             a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinie komisji,

c/ zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za rok 2012,  

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok:

             a/ przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                    

                 w Mieszkowicach uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi

                 Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok,

b/ zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w Szczecinie  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy  Mieszkowice  za 2012 rok: 

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIV.Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 13-06-2013 23:24:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 13-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 13-06-2013 23:24:56