Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 14 czerwca do 14 sierpnia 2013 roku.

Informacja

z działalności Burmistrza Mieszkowic w okresie 14 czerwca do 14 sierpnia 2013 roku

W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy- 4 zarządzenia,

2/ układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok,

3/ spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego,

4/ przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie,  

5/ zatwierdzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gimnazjum w Mieszkowicach,     

6/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,        

7/ zmian w zarządzeniu w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na 2013 rok,  

8/ wynajęcia w trybie bezprzetargowym części budynku położonego w działce nr 200 w m. Zielin,     

9/ zbycia nieruchomości lokalowych w budynku nr 1A przy ul. Janusza Korczaka w Mieszkowicach- 2 zarządzenia,  oraz nr 1A w budynku nr 1 w Wicinie,

10/ zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych:  

w działce nr 900, w obrębie Kłosów oraz nr 201/5 w obrębie nr 1 m. Mieszkowice,

11/ zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych: w działce nr 37/1, obręb nr 2 miasta Mieszkowice oraz nr 182, obręb Zielin.

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:   

1/ zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok,   

2/ w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016,

3/ zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych,

4/ udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu,

5/  nudzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego,

6/ zmian w uchwale rady w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice,

8/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

9/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.   określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice.

                                    

                                                                                   Burmistrz

                                                                               Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 27-08-2013 08:03:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:01:08