Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. J. Korczaka nr 1A.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.Nr 102, poz.651) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu   8 listopada 2013 r.  w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się  kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy   ul. J. Korczaka nr 1A.

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej      - Mieszkowice, obr.2, ul. J. Korczaka

   oraz katastru nieruchomości                                       nr 1A,  działka nr 118/3  ,KW – 39053

2.Powierzchnia nieruchomości                                      - 0,6035 ha

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - zabudowa mieszkaniowa z usługami

   zagospodarowania            

4.Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości             -brak

5.Forma zbycia nieruchomości                                       - przetarg ustny nieograniczony

6.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów :

  na lokale A/12, 17, 19 – 4.07.2011r., 12.08.2011r.,30.09.2011r.,18.11.2011r. 3.02.2012r.,16.03.2012r.

27.04.2012r.,15.06.2012r., 27.07.2012r., 12.10.2012r.,23.11.2012r., 11.01.2013r., 22.02.2013r., 8.04.2013r.,14.06.2013r., 9.08.2013r.,20.09.2013r.

7.Warunki płatności                                        – cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed

                                                                           zawarciem aktu notarialnego.

8.Warunkiem uczestniczenia w przetargu  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu

    4 listopada  2013r.wadium  w wysokości podanej w poniższym zestawieniu, płatnym

   gotówką  na  konto:                               Gmina Mieszkowice

 Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

W dowodzie wpłaty wadium należy wskazać numer lokalu którego dotyczy wpłata

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 

     ceny  nabycia nieruchomości .Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi

     bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w  miejscu i terminie podanym przez

     sprzedającego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę

    wyższą od wywoławczej o nie mniej niż 1 %.

11.Burmistrz Mieszkowic w uzasadnionym przypadku zastrzega prawo odwołania przetargu.

12.Opis nieruchomości lokalowych:

 

 I PIĘTRO

1.Numer lokalu mieszkalnego                                                       -  A/12

  2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego                            -  43,04 m2

      w tym: - pokój 1 -  19,65m², kuchnia- 9,03 m² łazienka- 4,85m², holl- 9,51m²

  3.Powierzchnia  przynależnej piwnicy                                     - 7,91 m2

  4.udział w działce gruntu                                                        -185/10000 części

  5.Wysokość wadium                                                            -7.000 zł

  6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie  - 66.000zł+ podatek VAT

 

PODDASZE

 

1.Numer lokalu mieszkalnego                                                       -  A/17

  2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego                            -  42,00m2

      w tym: - pokój 1 – 22,20 m², kuchnia- 9,88 m² ,łazienka- 4,44m², holl- 4,18 m², garderoba – 1,30 m²

  3.Powierzchnia  przynależnej piwnicy                                     - 6.97 m2

  4.udział w działce gruntu                                                        -178/10000 części

  5.Wysokość wadium                                                          -5.000 zł

  6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie  -   54.000 zł+ podatek VAT

 

Przetargi odbędą się w dniu  8 listopada 2013 r.                                  w godzinach:

 

Nr lokalu

A/12

A/17

Godziny przetargów

11.00

11.30

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie przez jego uczestnika oświadczenia, że: 1) zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez uwag i zastrzeżeń,

2) znany jest mu stan techniczny nabywanego lokalu mieszkalnego, związku z tym nie

   wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości wobec  Gminy Mieszkowice żadnych roszczeń z

   tego tytułu,

3) nie żąda od zbywcy udostępnienia mu charakterystyki energetycznej nabywanego lokalu  

   mieszkalnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopinanr 1 (pok.nr 21-II piętro) tel. 4145-276 oraz na stronie internetowej

- WWW.mieszkowice.pl (BIP)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 01-10-2013 09:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 14:29:20