Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej w okresie od 19 października do 14 listopada 2013 roku

Sprawozdanie
Burmistrza Mieszkowic

z działalności międzysesyjnej w okresie od 19 października do 14 listopada  2013 roku

          W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy,

2/  układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2013 rok,

3/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „ Ocena i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Mieszkowice w oparciu o diagnostykę irydologiczną i terapię ponadstandardową tj. termohydroterapię i terapię manualną”.

4/ zmian zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2013,   

5/ powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice, w działce nr 37/1 / umowa zawarta z PPDHiU „ DREWEX” Spółka z o.o. w Mieszkowicach/,    

6/ zbycia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Mieszkowice / maszt kratowy w obrębie Czelin/,

7/ zbycia nieruchomości lokalowych w budynku nr 1A przy ul. J. Korczaka w Mieszkowicach.

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach  z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:   

1/ zmian budżetu gminy na 2013 rok,   

2/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

3/ obniżenie średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 rok,

4/ opłaty od posiadania psów na 2014 rok,

5/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

6/ programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

7/ odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

8/ upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego,

9/ zmian w uchwale w sprawie dożywiania uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieszkowice,

10/ odwołania Skarbnika Gminy Mieszkowic.

Przekazałem w dniu 14 listopada 2013 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej                    w Szczecinie projekt budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok.

W dniu 29 października odbyłem podróż służbową do Chojny / zawarcie aktu notarialnego/ oraz do Gryfina / odbiór dowodów osobistych/

W dniu 14 listopada 2013 roku podpisałem umowę z Panem Kłonowskim na realizatora programu zdrowotnego/ złożona została jedna oferta/.

  Zamówienia publiczne

Aktualnie realizowane zadania pn:

·  budowa nawierzchni drogi osiedlowej w ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej – etap I budowa parkingu osiedlowego-387 821,69 zł do 31.03.2014r.

· przebudowa ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach - 230 993,75 zł, termin wykonania  do 10.04.2014 r. r

Wyłoniono wykonawców i podpisałem  umowy na zadania:

·       Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Starym Błeszynie – 128 101,79 zł,   termin wykonania do 5 grudnia 2013r.

·       Budowa chodników przy ulicy Jagiellońskiej w Mieszkowicach – 99 630,00 termin wykonania do 20 maja 2014r.

W trakcie rozliczania jest projekt nadostawęfabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń  dla Gminy Mieszkowice:  
Wartość projektu: 639 360,00 zł

Dotacja z WFOŚIGW – 100 000,00 zł

Pożyczka z WFOŚIGW – 288 000,00 zł

Dotacja z KGPSP – 100 000,00 zł

Zakończony został remont budynku Muzeum w Gozdowicach oraz odcinka   murów obronnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 25-11-2013 14:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 25-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 11:00:13