Zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 27 lutego 2014 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

             Zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 27 lutego  2014 r.  o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

I. Sprawy regulaminowe:

         a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

         c/ przyjęcie protokołu  obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

                d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Ustanowienie uchwały rady w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „ Zielin”:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

               c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014-2017:

               a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Mieszkowicach oraz określenia obwodu:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2014-2021:

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

              c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy

              Mieszkowice oraz uchwały Nr XI/75/03 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 września      

              2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice:   

              a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

              a/ zgłaszanie kandydatów,

              b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,

              c/ zapoznanie z zasadami głosowania,

              d/ przeprowadzenie głosowania,

              e/ stwierdzenie wyboru.

XI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XII. Wolne wnioski i zapytania.

XIII. Zamknięcie obrad sesji

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 24-02-2014 08:20:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 24-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 24-02-2014 08:20:47