Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 585/2014 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 585/2014
Burmistrza Mieszkowic
z dnia  24 lutego  2014 roku

 

w sprawie zlecenia w formie wsparcia  organizacji pozarządowej realizacji w 2014 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonej oferty w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert,  zapoznaniu się z informacją dotyczącą rzetelności i terminowości rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania w latach poprzednich,  oraz oceną dokonaną przez   Komisję Konkursową, postanawiam:

§ 1. 1.Ocenić pozytywnie:

1/ możliwość realizacji w 2014 roku przez Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „ Krokus”  zadania publicznego w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,  obejmującego:  

1/ propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizację imprez i spotkań trzeźwościowych / maratony, rocznice, rekolekcje i pielgrzymki trzeźwościowe/,

2/ prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.„Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 8 000,00 zł  zł / słownie: osiem tysięcy złotych 00/100/.

§ 2. Dotacja przekazana zostanie po zawarciu pisemnej umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez organizację  w ofercie jako rachunek dotacji. Szczegółowe warunki umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego, oraz Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Mieszkiowice

Andrzej Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 25-02-2014 12:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 25-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 25-02-2014 12:34:55