Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o przystąieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Mieszkowice, dnia 26.02.2014

GP.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Mieszkowic

 

        Napodstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie i przebudowie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin – zagospodarowanie złoża Różańsko”

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2013r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 817 ze zm.) przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin – zagospodarowanie złoża Różańsko” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

·         § 2 ust. 1 pkt. 24- wydobywanie ze złoża gazu, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych lub ich przerób, w ilości większej niż 500  000 m3 na dobę w przypadku gazu lub większej niż 500 t na dobę w przypadku ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych…

·         § 3 ust. 1, pkt. 32 i 33- Instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin (…) oraz  instalacje do przesyłu substancji chemicznych oraz gazu (…)

Ponadto budowa studni na terenie OC Zielin wchodzącej w skład analizowanego przedsięwzięcia kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3, ust. 1, pkt. 71 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, inne niż wymienione w pkt. 70, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości:

·         Troszyn, gmina Mieszkowice, powiat Gryfiński.

·         Smolnica, Grzymiradz, Dyszno, Ostrowiec, Różańsko, Dolsk, gmina Dębno, powiat myśliborski.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Mieszkowic, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie.

Z względu na charakter inwestycji określona została konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dlatego też Pan Piotr Gilarski zam.
w Krośnie przy ul. Bema 55a, działający z upoważnienia i na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 6,
65-215 Zielona Góra, zgodnie z obowiązkiem nałożonym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 lipca 2013r. znak: WOOŚ-TŚ.4241.2.2013.AKO, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 15 lipca 2013r. znak: PS-N-NZ/4011-30/118/13 przedłożył Raport
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuję iż:

·         każdy ma prawo do składania uwag i wniosków wymienionym postępowaniu administracyjnym,

·         dokumentacja sprawy, w tym Raport o oddziaływaniu na środowisko udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice,
w dni robocze, po uprzednim ustaleniu, Tel. 091 4666 926.

Wnioski i Uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia
w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach tj. od dnia 27.02.2014r. do 20.03.2014r.

Uwagi i wnioski zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Mieszkowic.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie_ocena.docx (DOCX, 16.34Kb) 2014-03-05 08:43:41 375 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 05-03-2014 08:43:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 05-03-2014 08:43:41