Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B.

 

GN 72241-1/11 Data:2011-03-02

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.Nr 102, poz.651) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 04 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Mieszkowicach przy ul. Korczaka nr 1B.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej - Mieszkowice, obr.2, ul. J. Korczaka

oraz katastru nieruchomości nr 1B, działka nr 118/3 ,KW - 39053

2.Powierzchnia nieruchomości - 0,6035 ha

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej - zabudowa mieszkaniowa z usługami

zagospodarowania

4.Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości - brak

5.Forma zbycia nieruchomości - przetarg ustny nieograniczony

6.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów lub rokowań -31.10.2008.12.12.2008r.

20.02.2009r., 17.04.2009r., 5.06.2009r., 24.07.2009r.,

18.09.2009r. 12.03.2010r., 23.04.2010r.,25.06.2010r.,

13.08.2010r.,24.09.2010r. 09.11.2010r.,21.01.2011r.

28.02.2011r.

7.Warunki płatności - cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed

zawarciem aktu notarialnego.

8.Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie najpóźniej w dniu 30 marca 2011r.

wadium w wysokości podanej w poniższym zestawieniu, płatnym gotówką na konto:

Urząd Miejski w Mieszkowicach

Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

W dowodzie wpłaty wadium należy wskazać numer lokalu którego dotyczy wpłata

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet

ceny nabycia nieruchomości .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi

bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez

sprzedającego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę

wyższą od wywoławczej o nie mniej niż 1 %.

11.Burmistrz Mieszkowic w uzasadnionym przypadku zastrzega prawo odwołania przetargu.

12.Opis nieruchomości lokalowych:

PARTER/

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/2

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 60,15 m2

w tym: - pokój 1- 11,39 m?, pokój 2- 21,17 m?, kuchnia- 8,53 m?, łazienka- 3,72 m? ,holl- 8,02 m?, loggia- 7,32 m?

3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 9,09 m2

4.udział w działce gruntu - 252/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 8.000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 78.400 zł + podatek VAT

 

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/3

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 79,17 m2

w tym: - pokój 1- 11,22 m?, pokój 2- 8,35 m?, pokój 3- 23,85 m?, kuchnia- 11,12 m?, łazienka- 3,35 m?, w.c.-1,71 m?, holl- 9,95 m? loggia- 9,62 m?

3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 11,36 m2

4.udział w działce gruntu - 329/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 11.000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 103.100 zł + podatek VAT

 

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/4

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 62,22 m2

w tym: - pokój 1- 10,97 m?, pokój 2- 32,26 m?, kuchnia-8,36 m?, łazienka- 3,90 m?, holl- 6,73 m? 3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 9,92 m2

4.udział w działce gruntu - 262/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 8. 000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 80.400 zł + podatek VAT

 

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/5

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 88,95 m2

w tym: - pokój 1 - 31,83 m?, pokój 2-10,85 m?, pokój 3- 16,82 m?, kuchnia- 9,01 m? łazienka- 4,10 m?, w.c.-1,25 m?, garderoba-1,81 m?, holl- 13,28 m?

3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 14,61 m2

4.udział w działce gruntu - 377/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 12.000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 112.100 zł + podatek VAT

I PIĘTRO

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/6

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 71,32 m2

w tym: - pokój 1 - 10,60 m? pokój 2- 21,88 m?, pokój 3- 10,34 m?, kuchnia- 11,34 m?, łazienka- 4,78 m?, garderoba- 1,93 m?, w.c.- 0,81 m?, holl- 9,64 m?

3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 13,25m2

4.udział w działce gruntu - 308/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 10.000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 99.000 zł + podatek VAT

 

PODDASZE

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/11

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 61,98 m2

w tym: - pokój 1 - 11,96 m?, pokój 2- 26,02 m?, kuchnia- 8,56 m? ,łazienka- 6,39 m?, holl- 9,05 m?

3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 11,58 m2

4.udział w działce gruntu - 268/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 8.000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 77.800 zł + podatek VAT

 

1.Numer lokalu mieszkalnego - B/13

2.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 76,72 m2

w tym: - pokój 1 - 11,78 m?, pokój 2-11,15 m? ,pokój 3- 19,69 m?,kuchnia- 11,27 m?, łazienka- 3,36 m?,w.c.-1,82 m?, holl- 8,06 m?, loggia- 9,59 m?

3.Powierzchnia przynależnej piwnicy - 10,39 m2

4.udział w działce gruntu - 317/10000 części

5.Wysokość zaliczki - 10 000 zł

6.Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w gruncie - 96.400 zł + podatek VAT

 

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 04 kwietnia 2011 r. w godzinach:

 

Nr lokalu

B/2

B/3

B/4

B/5

B/6

Godziny przetargów

10.00

10.20

10.40

11.00

11.20

 

B/11

B/13

11.40

12.00

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tel. 4145-276 oraz na stronie internetowej

- WWW.mieszkowice.pl (BIP)

 

KT/2.03.2011

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 03-03-2011 08:06:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 02-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 13:04:59