2014 rok.

LP. Numer i tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 10.02.2014 poz. 614
 
2 Uchwała Nr XXX/289/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 10.02.2014 poz. 615
 
3 Uchwała Nr XXXV/290/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ? Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.03.2014 poz. 954
 
4 Uchwała Nr XXXV/291/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.03.2014 poz. 922
 
5 Uchwała XXXV/292/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - na lata 2014-2020. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.03.2014 poz. 923
 
6 Uchwała Nr XXXVI/294/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.03.2014 poz. 1259

 
7 Uchwała Nr XXXVI/296/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice oraz określenia ich obwodów Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.03.2014 poz. 2226
 
8 Uchwała Nr XXXVI/295/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata 2014 - 2017 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.03.2014 poz. 1295
 
9 Uchwała Nr XXXVI/298/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.03.2014 poz. 955
 
10 Uchwała Nr XXXVI/300/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr X7103 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 17 lipca 2003 roku Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 21.03.2014 poz. 1260
 
11

Uchwała Nr XXXVII/305/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.03.2014 poz. 1296

 
12

Uchwała Nr XXXVII/308/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieszkowice na 2014 r.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego z 24.04.2014 poz. 1750  
13

Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.03.2014 poz. 1297
 
14

Uchwała Nr XXXVIII/317/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 20.05.2014 poz. 2227
 
15

Uchwała Nr XXXVIII/315/2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 26.05.2014 poz. 2260
 
16

Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 22.04.2014 poz. 1743
 
17 Uchwała Nr XXXIX/330/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 06.06.2014 poz. 2459
 
18 Uchwała Nr XXXIX/333/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 03.07.2014 poz. 2709
 
19 Uchwała Nr XL/335/2014 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 31.07.2014 poz.
 
20 Uchwała Nr XL/337/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 03.07.2014 poz.3202
 
21 Uchwała Nr XLII/349/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 17.09.2014 poz. 3355
 
22 Uchwała Nr XLII/353/2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sitno. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 16.10.2014 poz. 3975
 
23 Uchwała Nr XLII_356_2014 zmieniająca uchwałę Nr X (80) 2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 15.10.2014 poz.3879
 
24 Uchwała Nr XLIII/358/2014 w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.11.2014 poz.4845
 

 

25

 

Uchwała Nr XLIII/359/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom... Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.11.2014 poz.4846
 
26 Uchwała Nr XLIII/361/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 04.11.2014 poz.4401
 
27 Uchwała Nr XLIII/362/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.11.2014 poz.4307
 
28 Uchwała Nr XLIII/364/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.11.2014 poz.4309
 
29 Uchwała Nr XLIII/363/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.11.2014 poz.4308
 
30 Uchwała Nr XLIV/367/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 25.11.2014 poz.4754
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 28-03-2014 13:37:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 28-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-12-2014 10:20:53