Zapraszam naobrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku o godzinie 15.00

Zapraszam naobrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1 , z następującym porządkiem obrad:

 

I Sprawy regulaminowe.

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

         b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

         c/ przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

         d/ sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.

 

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie podziękowań i drobnych upominków uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce,        w sporcie i konkursach przedmiotowych.

IV. Debata dotycząca informacji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2013 roku:

- wystąpienie Kierownika Posterunku Policji Mieszkowice-Moryń,

- dyskusja.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mieszkowice na lata 2014-2024:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjecie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach:  

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zielinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Mieszkowice na lata 2009-2013”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Zielin, Troszyn, Plany: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Mieszkowice: 

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia treści odpowiedzi na skargę i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje.

XV. Wolne wnioski i zapytania.

XXI. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 26-05-2014 13:28:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 26-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 26-05-2014 13:28:28