Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 672/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 672/2014
Burmistrza Mieszkowic
z dnia 17 października  2014 roku

 

w sprawie ustanowienia operatorów  systemu informatycznego  obsługi obwodowych  komisji wyborczych.   

 

            Na podstawie § 2 ust. 1pkt 3 li b Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 roku w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku,  postanawiam:  

 

§ 1. Ustanowić poniższych operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014roku:

1/ Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Mieszkowicach – Panią Iwonę Świerczyńską,

2/ Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Mieszkowicach – Pana Piotra Sobczyńskiego,

3/ Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Troszynie – Panią Agatę Cybort,

3/ Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Zielinie – Panią  Joannę Flamer,

5/ Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Mieszkowicach – Panią Agnieszkę Ruchniak,

6/ Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Czelinie – Panią Marzenę Obolewicz.

 

§ 2. Do zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych należeć będzie:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójtów /burmistrza, prezydenta miasta/ w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania,  oraz  przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej,
 3. odbiór za pośrednictwem loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora  / na czas testów oraz dla obsługi wyborów/,
 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania,
 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności) danych definiujących wykaz obwodów, list kandydatów oraz składy komisji obwodowych, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych,
 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,
 7. dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz liczbie wydanych kart do głosowania( tzw. frekwencji),
 8. dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej projektów protokołów wyników głosowania w obwodzie,
 9. w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej lub zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 10. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 11. sygnalizowanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego  obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby obwodowej komisji wyborczej lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
 12.  przygotowania, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta/ burmistrz, prezydenta miasta/,
 13. przesłanie do systemu centralnego, zatwierdzonych licencją przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójtów             / burmistrza, prezydenta miasta/,
 14. w przypadku niemożliwości dokonania transmisji danych zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, zapisanie, po podpisaniu licencją przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, danych z protokołów głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku , w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym,
 15. w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta/ burmistrza, prezydenta miasta/ - ponowienie powyższych czynności / z wyjątkiem testów ogólnokrajowych/.

§ 3 Działalność operatorów ustaje w momencie zatwierdzenia poprawności  sporządzonych protokołów głosowania w obwodzie przez Okręgową Komisję Wyborczą.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-10-2014 15:08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-10-2014 15:08:53