Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 679/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Zarządzenie Nr 679/2014
Burmistrza Mieszkowic

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz § 4 uchwały Nr XLIII/352/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi podmiotami ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2312) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje projektu „ Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia 17 listopada 2014 roku.

§ 3. Formą konsultacji jest pisemne wyrażenie opinii na temat opublikowanego projektu programu.

§ 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Mieszkowice.

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „ Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać za pośrednictwem poczty, bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, ul. F. Chopina, lub drogą elektroniczną email: gmina@mieszkowice.pl w terminie określonym w §2. W przypadku poczty decyduje data stempla pocztowego.

§ 6. Formularze złożone po terminie, anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 7. Komórką organizacyjną urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Organizacjami Pożytku Publicznego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik Nr 1.pdf (PDF, 20.08Kb) 2014-11-07 13:06:13 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 07-11-2014 13:04:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 07-11-2014 13:06:13