Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 104/11 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011

Zarządzenie Nr 104/11

Burmistrza Mieszkowic

z dnia 6 maja 2011 r.

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011

 

Na podstawie § 6, 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach  organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46,poz.430) zarządzam, co następuje:

 

§1. Biorąc pod uwagę wnioski złożone przez dyrektorów szkół  oraz w porozumieniu z dyrektorami ustalam

1.      Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1)     Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (czesne) w wysokości  14 132,00 zł.

2)     Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia rad pedagogicznych i konferencje szkoleniowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 11 413,00 zł.

3)     Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w rożnych formach doskonalenia zawodowego a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w wysokości 9 864,00 zł.

4)     Organizację form doskonalenia  w tym w szczególności szkoleń, seminariów
i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze  w wysokości 4 024,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia w 2011 roku pozostają w dyspozycji dyrektorów szkół.

3. Specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane w ramach studiów magisterskich, licencjackich podyplomowe i kursów kwalifikacyjnych:

1)     Pierwsza pomoc przedmedyczna  dająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych– do 100%

2)     Zarządzanie oświatą – do 100%

3)     Diagnoza i terapia pedagogiczna – do 100%

4)     Pozostałe studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania przedmiotów wynikające z braków kadrowych – do 100%

5)     Kursy kwalifikacyjne dające kwalifikacje do nauczania przedmiotów wynikające z braków kadrowych - do 75%

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (czesne)  ale nie więcej niż 3 500,00 zł za cały cykl kształcenia.

 

§2.1. Wnioski o dofinansowanie opłat zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia, nauczyciele składają w terminie do 30.05. za semestr zimowy, do 15.10. za semestr letni, do dyrektorów szkół, a dyrektorzy szkół do dyrektora Zespołu Obsługi Szkół.

2.        Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie dokumentu na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu kształcenia w roku akademickim, zaświadczenie o wysokości opłat za kształcenie oraz oryginalny dowód opłaty poniesionej z tego tytułu.

3.        Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 dotyczą również wszystkich realizowanych dotychczas umów o kształcenie pracownika w formach pozaszkolnych.

 

§3. Wzór umowy z pracownikiem stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§4. Wzór planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  oraz sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§5. Zobowiązuje się dyrektorów do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2011 08:14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:32:13