Zapraszam na obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Zapraszam na obrady IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  29 stycznia  2015 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.       

II. Interpelacje radnych.

III. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Na najładniej oświetloną posesję oraz balkon podczas Świąt Bożego Narodzenia 2014 r. i Nowego Roku 2015”

a/ wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice,

b/ wręczenie nagród.

IV. Ustanowienie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej

w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfińskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

VII. Ustanowienie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

VIII. Ustanowienie uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

na 2015 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2015 rok:

      a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2014-2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie upoważnienia po Kierownika OPS w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały numer XXVI (201) 2013 Rady Miejskiej z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na rok 2015:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Debata w zakresie  dokonanych transakcji sprzedaży mienia gminnego za II półrocze 2014 roku:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

      XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XVII. Wolne wnioski i zapytania.

      XVIII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-01-2015 11:06:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-01-2015 11:06:54