Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie od 29 stycznia do 25 lutego 2015 roku.

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic w okresie  od 29 stycznia do 25 lutego 2015 roku

 

          W okresie sprawozdawczym wykonując zadania organu wykonawczego gminy wydałem zarządzenia w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2014 rok Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy,                         

2/powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice,

3/ zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez:

  • LZS „ Zjednoczeni” w Kurzycku,
  • LKS „ Mieszko” w Mieszkowicach,
  • Gminny Ludowy UKS „Dobrawa” w Mieszkowicach,
  • KP „ Odra Czelin” w Czelinie, 
  • LZS „Zieloni” w Zielinie,

 4/ zmiany zarządzenia Nr 668/2-14 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30 000 EURO, 

5/ przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice,

6/ ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku,

7/ dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015,

8/ ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Mieszkowice,

9/ wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych Prezydenta RP zarządzanych na 10 maja 2015 roku,

10/ wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, położonej w obrębie nr 4 m. Mieszkowice,

11/ wydzierżawienia pod uprawę warzyw nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice, położonej w obrębie nr 4 m. Mieszkowice przy ul. Warszawskiej, 

12/ nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Mieszkowice od Skarbu Państwa- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Troszyn/ na cele garażowe wozu strażackiego/.

Ponadto wystąpiłem do Rady Miejskiej w Mieszkowicach z inicjatywą podjęcia uchwał rady w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata,

2/ zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji inwestycji,  

3/ zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok,

4/ ustalenia kryteriów wraz z liczą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieszkowice,

5/ ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał rady w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice,

6/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  

7/nadania nazwy urzędowej ulicy,

8/ wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.  

W ramach bieżącej działalności:

1/dokonano przeglądu oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Mieszkowice z przedstawicielem ZE w Szczecinie,

2/wyłapano 7 bezpańskich psów stwarzających zagrożenie - wyłapanie dokonane zostało przez pracowników schroniska w Trzciance, psy zostały przewiezione do schroniska,

3/ wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie cmentarza komunalnego w Mieszkowicach i w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Mieszkowicach,

4/ w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach rozpoczęła się kontrola NIK.  

Wyjazdy służbowe w okresie międzysesyjnym:

30.01.2015 r.- udział w VI posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gryfinie,

3.02.29015 r. - udział w spotkaniu na temat współpracy samorządu powiatowego z gminami w 2015 roku,  odbytym w Starostwie Powiatowym        w Gryfinie,

10.02.2015 r. - Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie- spotkanie w sprawie Kontrakt Samorządowego, umów dwustronnych gmin z Instytutem Rozwoju Regionalnego,  

16.02.2015 r. - udział w konferencji regionalnej dot. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry i Ucker, odbytej                w Szczecinie,  

23.02.2015 r. – udział w 21 spotkaniu Grupy Sterującemu w ramach Transgranicznego Planu Działania,  odbytym w Baniach. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 02-03-2015 15:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 02-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-03-2015 10:55:04