Zbiór Aktywów Prawa Miejscowego

LP. Numer i tytuł uchwały Publikacja Uwagi
1 Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.12.2014 poz.5140
 
2 Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 24.12.2014 poz.5141
 
3 Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 05.02.2015 poz.380
 
4 Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 11.03.2015 poz.800
 
5 Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.749
 
6 Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.751
 
7 Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice

 Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.752

 
8 Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI2452013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015 poz.750
 
9 Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 11.03.2015 poz. 801
 
10 Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 09.03.2015  poz. 1156
 
11 Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 27.03.2015  poz.1548
 
12 Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Mieszkowice w 2015 r Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 27.03.2015 poz. 1549
 
13 Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 11.05.2015 poz.1797
 
14 Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2015 poz.2717
 
15 Uchwała Nr VIII/59/2015 zmieniająca Statut Gminy Mieszkowice Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2015 poz.2716
 
16 Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 07.07.2015 poz.2718
 
17 Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Dz.Urzędowy Wojew. Zachodniopomorskiego
z 01.07.2015 poz.2712
 
18 Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3543 z 18.09.2015

 
19 Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3967 z 19.10.2015  
20 Uchwała Nr XII/81/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5323 z 09.12.2015  
21 Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5324 z 09.12.2015  
22 Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5325 z 09.12.2015  
23 Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5326 z 09.12.2015  
24 Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji, informacji, danych o nieruchomościach i o zwolnieniach podatkowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5399 z 11.12.2015  
25 Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/251/09 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5406 z 11.12.2015  
26 Uchwała Nr XII/91/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/335/2014 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5400 z 11.12.2015  
27 Uchwała Nr XII/93/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2011 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 24  z 07.01.2016  
28 Uchwała Nr XII/94/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/80/2011 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5401 z 11.12.2015  
29 Uchwała Nr XII/96/2015 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5327 z 09.12.2015  
30 Uchwała Nr XIII/99/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 38  
31 Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2016. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 25 z 07.01.2016  
32

Uchwała Nr XIII/106/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice.

Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 487 z 27.01.2016  
33 Uchwała Nr XIII/107/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 488 z 27.01.2016  
34 Uchwały Nr XIII/108/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5735 z 30.12.2015  
35 Uchwała Nr XIV/110/2016 w sprawie upoważnienia Pani Wandy Mazur Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 843  z 24.02.2016  
36 Uchwała Nr XIV/111/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 844 z 24.02.2016  
37 Uchwała Nr XIV/112/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.845 z 24.02.2016  
38 Uchwała Nr XIV/116/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 498 z 27.01.2016  
39 Uchwała Nr XV/127/2016 w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/245/2013 z dnia 26 września 2013 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1192 z 15.03.2016  
40 Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1597 z 15.04.2016  
41 Sprawozdanie z wykonywania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1631 z 19.04.2016  
42 Uchwała Nr XVI/130/2016 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1597 z 15.04.2016  
43 Uchwał Nr XVII/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2491 z 22.06.2016  
44 Uchwała Nr XVII/144/2016 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2987 z 20.07.2016  
45 Uchwała Nr XVII/146/2016 w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2988 z 20.07.2016  
46 Uchwała Nr XVII/149/2016 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2989 z 20.07.2016  
47 Uchwała Nr XVII/150/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2492 z 22.06.2016  
48 Uchwała Nr XVIII/149/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3478 z 16.09.2016  
49 Uchwała Nr XVIII/152/2016 w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3813 z 11.10.2016  
50 Uchwała Nr XVIII/153/2016 w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3814 z 11.10.2016  
51 Uchwała Nr XVIII/154/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3815 z 11.10.2016  
52 Uchwała Nr XIX/158/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4400 z 16.11.2016  
53 Uchwała Nr XIX/163/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4401 z 16.11.2016  
54 Uchwała Nr XIX/164/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4402 z 16.11.2016  
55 Uchwała Nr XIX/166/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4989 z 13.12.2016  
56 Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 216 z 11.01.2017  
57 Uchwała Nr XX/171/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 503 z 31.01.2017  
58 Uchwała Nr XX/172/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2017 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 217 z 11.01.2017  
59 Uchwała Nr XX/177/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 504 z 31.01.2017  
60 Uchwała Nr XX/178/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 136 z 09.01.2017  
61 Uchwała Nr XXI/184/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1071  z 10.03.2017  
62 Uchwała Nr XXI/187/2017 w sprawie opłaty prolongacyjnej Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 745 z 15.02.2017  
63 Uchwała Nr XXI/188/2017 o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 746 z 15.02.2017  
64 Uchwała Nr XXII/189/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1465  z 06.04.2017  
65 Uchwała Nr XXII/192/2017 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.2033  z 28.05.2017  
67 Uchwała Nr XXII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1984 z 08.05.2017  
68 Uchwała Nr XXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1982 z 08.05.2017  
69 Uchwała Nr XXII/196/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1613  z 12.04.2017  
70 Uchwała Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1614 z 12.04.2017  
71 Uchwała Nr XXII/199/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1983  z 08.05.2017  
72 Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 roku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz.1469  z 06.04.2017  
73 Uchwała Nr XXIII/201/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1745  z 21.04.2017  
74 Uchwała Nr XXIII/203/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1746  z 21.04.2017  
75 Uchwała Nr XXIV/207/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2675  z 21.06.2017  
76 Uchwała Nr XXIV/213/2017 w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3136  z 14.07.2017  
78 Uchwała Nr XXIV/217/2017 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3137  z 14.07.2017  
79 Uchwała Nr XXIV/218/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3138  z 14.07.2017  
80 Uchwała Nr XXIV/219/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3147  z 14.07.2017  
81 Uchwała Nr XXIV/220/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3148  z 14.07.2017  
82 Uchwała Nr XXV/221/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3178  z 19.07.2017  
83 Uchwała Nr XXV/223/2017 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3476  z 08.08.2017  
84 Uchwała Nr XXVI/228/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3434  z 03.08.2017  
85 Uchwała Nr XXVII/230/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3872  z 27.09.2017  
86 Uchwała Nr XXVII/233/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4239  z 24.10.2017  
87 Uchwała Nr XXVIII/235/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4651  z 16.11.2017  
88 Uchwała Nr XXVIII/242/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4652  z 16.11.2017  
89 Uchwała Nr XXVIII/243/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4653  z 16.11.2017  
90 Uchwała Nr XXVIII/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4654  z 16.11.2017  
91 Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 388  z 12.01.2018  
92 Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 343  z 10.01.2018  
93 Uchwała Nr XXIX/252/2017 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 288  z 09.01.2018  
94 Uchwała Nr XXX/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 625  z 31.01.2018  
95 Uchwała Nr XXX/258/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2018 r Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 926  z 26.02.2018  
96 Uchwała Nr XXX/259/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 927  z 26.02.2018  
97 Uchwała Nr XXX/260/2018 w sprawie zmian w podziale Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 928  z 26.02.2018  
98 Uchwała Nr XXX/264/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 929  z 26.02.2018  
99 Uchwała Nr XXXI/266/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1461  z 30.03.2018  
100 Uchwała Nr XXXI/267/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2085  z 27.04.2018  
101 Uchwała Nr XXXI/270/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2063  z 27.04.2018  
102 Uchwała Nr XXXI/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2064  z 27.04.2018  
103 Uchwała Nr XXXI/272/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2065  z 27.04.2018  
104 Uchwała Nr XXXI/273/2018 w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2066  z 27.04.2018  
105 Uchwała Nr XXXI/277/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 1462  z 30.05.2018  
106 Uchwała Nr XXXII/281/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2240  z 07.05.2018  
107 Uchwała Nr XXXII/285/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2525  z 24.05.2018  

108

Uchwała Nr XXXIII/291/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 2943  z 21.06.2018  
109 Uchwała Nr XXXIII/295/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3326  z 12.07.2018  
110 Uchwała Nr XXXIII/296/2018 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3327  z 12.07.2018  
111 Uchwała Nr XXXIII/299/2018 w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3328  z 12.07.2018  
112 Uchwała Nr XXXIII/300/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3329  z 12.07.2018  
113 Uchwała Nr XXXIII/304/2018 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo projektowanej ulicy w mieście Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 3330  z 12.07.2018  
114 Uchwała Nr XXXIV/306/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4105 z 10.09.2018  
115 Uchwała Nr XXXIV/307/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4210 z 10.09.2018  
116 Uchwała Nr XXXIV/309/2018 w sprawie sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4211 z 10.09.2018  
117 Uchwała Nr XXXV/311/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 4999 z 29.10.2018  
118 Uchwała Nr XXXV/315/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy Mieszkowice Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5179 z 09.11.2018  
119 Uchwała Nr XXXV/317/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5000 z 29.10.2018  
120 Uchwała Nr XXXV/318/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5001 z 29.10.2018  
121 Uchwała Nr XXXV/319/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5467 z 26.11.2018  
122 Uchwała Nr XXXVI/322/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok Dz. Urzęd. Wojew. Zachodniopomorskiego poz. 5392 z 19.11.2018  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2015 12:51:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 27-11-2018 23:48:19