Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/2011

 

                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E NR 121/2011

 B U R M I S T R Z A M I E S Z K O W I C

 Z DNI A 26 maja 2011

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Nr 177, poz.1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1041, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 216, poz. 1584; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), w związku z Uchwałą Nr XX/157/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mieszkowice (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1666) z postanawiam, co następuje:

 § 1. Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr 61/1 o powierzchni 87 m² położoną w obrębie nr 2 m-ta Mieszkowice z przeznaczeniem pod podwórko.

 § 2. Ustalam następujące warunki dzierżawy nieruchomości wyszczególnionej w § 1:

1) tryb wyłonienia dzierżawcy – przetargowy ustny nieograniczony

2) okres trwania umowy - dzierżawa na czas nieoznaczony

3) wyjściowa stawka czynszu w skali miesięcznej – 21,00 zł + 23 % VAT.

4) zasady aktualizacji stawki czynszu – stawka czynszu może być     przez wydzierżawiającego podwyższana nie częściej niż raz w roku o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Podwińska 27-05-2011 13:17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Podwińska 26-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 02-08-2011 13:36:05