Zapraszam na obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 30 kwietnia 2015 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie wyróżnień uczniom Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych.

IV. Debata nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach za 2014 r.:

a/ wystąpienie  po.  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

b/ dyskusja.

V. Debata nad oceną wdrożenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieszkowice na lata 2008 – 2013:

a/ wystąpienie po. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 r:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2015 - 2018:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Najświętszego Zbawiciela w Sitnie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia pomocy dla Gminy Gryfino:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XV.  Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi     

     Gryfińskiemu na realizację w 2015 roku robót drogowych na drogach powiatowych                              

     na  terenie Gminy Mieszkowice

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XVII. Wolne wnioski i zapytania.

      XVIII. Zamknięcie obrad sesji.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-04-2015 19:49:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-04-2015 19:49:36