Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rejestr mienia Gminy Mieszkowice wg stanu na dzień 31.12.2016 r. obręb Czelin 2017-02-16 11:44:08
Rejestr Działań Informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic wobec zobowiązanych, u których powstały zaległości z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-29 10:03:52
Rejestr aktów prawa miejscowego 2015-05-21 10:24:05
Rejestr oświadczeń majątkowych 2015-05-21 10:21:50
Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów zgłoszonych do rady gminy, oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami 2015-05-21 10:14:22
Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza jako organu gminy 2015-05-21 10:10:14
Rejestr uchwał komisji rady miejskiej 2015-05-21 10:07:53
Rejestr wniosków i interpelacji radnych 2015-05-21 10:06:03
Rejestr uchwał rady miejskiej 2015-05-21 10:03:43
Rejestr działalności regulowanej 2015-05-01 09:31:35
Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych 2015-04-23 13:27:58
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2015-04-23 13:23:50
Rejestr zamówień publicznych 2015-04-23 13:21:07
Rejestr zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro 2015-04-23 13:19:42
Rejestr pomników przyrody 2015-04-23 13:18:21
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2015-04-23 13:16:51
Rejestr dróg gminnych 2015-04-23 13:14:20
Rejestr instytucji kultury 2015-04-23 12:22:48
Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień do działania i imieniu burmistrza 2015-04-23 12:19:25
Centralny rejestr umów 2015-04-23 12:15:49
Rejestr zarządzeń burmistrza - kierownika urzędu 2015-04-23 12:12:56
Rejestr skarg i wniosków 2015-04-23 12:10:59
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2012-11-28 08:05:14