Zapraszam na obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 maja 2015

Zapraszam na obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 28 maja 2015 roku o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach ul. Tadeusza Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie wyróżnień uczniom Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach laureatom i finalistom konkursów.

IV. Debata w sprawie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Mieszkowice za 2014 rok:

a/ wystąpienie  Kierownika Posterunku Policji w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.

V. Debata o stanie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych,

b/ dyskusja.

VI. Debata o stanie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Mieszkowice:

a/ wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich,

b/ dyskusja.

      VII. Debata nad utrzymaniem dróg gminnych dojazdowych do pól i posesji:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

VIII. Debata na temat estetyki, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice, oraz gospodarki odpadami:

a/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ dyskusja.

IX. Ustanowienie uchwały rady zmieniającą uchwałę Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały. 

      XII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XIII. Wolne wnioski i zapytania.

      XIV. Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 18-05-2015 13:47:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 18-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 18-05-2015 13:48:55