Zapraszam na obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2015 roku

Zapraszam na obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2015 roku o godzinie 15.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

       c/ przyjęcie protokołu z obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej                                         

           w Mieszkowicach,             

             d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.     

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

IV. Wręczenie wyróżnień uczniom Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach za udział w biegach oraz w Ogólnopolskim Turnieju o Ruchu Drogowym.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.:

a/ przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych,

b/ opinie komisji,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2014 r.:

a/wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

b/ opinie komisji,

c/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mieszkowic za realizację budżetu w 2014 r.:

a/ uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Salwie Burmistrzowi Mieszkowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2014 rok,  

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku o udzielenie absolutorium,  

c/ dyskusja,

d/ głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

e/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Mieszkowice”:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

      XI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

      XII. Wolne wnioski i zapytania.

      XIII. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-06-2015 07:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 17-06-2015 09:48:27