Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wynagrodzenia 2015-09-30 23:30:55
dokument Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2015-09-30 23:31:08
dokument Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-09-30 23:31:19
dokument Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-09-30 23:31:32
dokument Ewidencja studni kopanych 2015-09-30 23:34:15
dokument Wydane decyzje na lokalizację w pasach dróg gminnych urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2015-09-30 23:31:56
dokument Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 2015-09-30 23:35:27
dokument Wydane decyzje na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych 2015-09-30 23:35:39
dokument Rejestr zamówień publicznych 2015-09-30 23:35:47
dokument Petycje 2015-09-30 23:35:58
dokument Skargi i wnioski 2015-09-30 23:36:12
dokument Stypendia Rady Miejskiej w Mieszkowicach 2015-09-30 23:36:48
dokument Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 2015-09-30 23:37:02
dokument Kandydaci na ławników 2015-09-30 23:37:19
dokument Rejestr oświadczeń majątkowych radnych 2015-09-30 23:37:27
dokument Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-09-30 23:37:36
dokument Ochrona przeciwpożarowa 2015-09-30 23:37:46
dokument Uczestnicy biegu "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka" 2015-09-30 23:38:00
dokument Eksploatacja lokali mieszkalnych i użytkowych 2015-09-30 23:38:12
dokument Zbywanie, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości 2015-09-30 23:38:27
dokument Postanowienia i decyzje zatwierdzajace podziały nieruchomości 2015-09-30 23:38:37
dokument Postanowienia i decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości 2015-09-30 23:38:44
dokument Ewidencja uzytkowników wieczystych nieruchomości 2015-09-30 23:38:52
dokument Ewidencja numeracji porzadkowej nieruchomości 2015-09-30 23:39:01
dokument Wydane decyzje na wycinkę drzew i krzewów 2015-09-30 23:39:19
dokument Ewidencja zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu 2015-09-30 23:39:29
dokument Ewidencja zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2015-09-30 23:39:39
dokument Rejestr zezwoleń na umieszczenie reklam 2015-09-30 23:39:47
dokument Ewidencja wspólnot mieszkaniowych 2015-09-30 23:39:57
dokument Przydziały mieszkań komunalnych 2015-09-30 23:40:08
dokument Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 2015-09-30 23:40:17
dokument Skargi i wnioski 2015-09-30 23:53:53
dokument Dane osobowe pracowników urzędu i zleceniobiorców 2015-09-30 23:40:29
dokument Świadczenia z ZFŚS 2015-09-30 23:40:37
dokument Badania lekarskie pracowników urzędu 2015-09-30 23:40:48
dokument Korespondencja przychodząca i wychodząca 2015-09-30 23:41:04
dokument Ewidencja płatników podatków i opłat lokalnych 2015-09-30 23:41:20
dokument Ewidencja decyzji o zwrocie podatku akcyzowego 2015-09-30 23:41:30
dokument Opłata od posiadania Psów 2015-09-30 23:41:39
dokument Rejestr dowodów osobistych 2015-09-30 23:41:49
dokument Rejestr mieszkańców 2015-09-30 23:41:58
dokument Rejestr zamieszkania cudzoziemców 2015-09-30 23:42:09
dokument Rejestr PESEL 2015-09-30 23:42:17
dokument Rejestr aktów stanu cywilnego 2015-09-30 23:42:25
dokument Rejestr wyborców 2015-09-30 23:42:34
dokument System informacji oświatowej 2015-09-30 23:42:47
dokument System obiegu dokumentów 2015-09-30 23:42:59
dokument Fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni. 2015-09-30 23:43:08
dokument Świadczenia rodzinne 2015-09-30 23:43:21
dokument Karta Dużej Rodziny 2015-09-30 23:43:34
dokument Dodatki mieszkaniowe 2015-09-30 23:43:44
dokument Dodatek energetyczny 2015-09-30 23:43:52
dokument Stypendia i zasiłki szkolne 2015-09-30 23:44:03
dokument Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2015-09-30 23:44:14
dokument Spis Wyborców 2015-09-30 23:44:36