Zapraszam na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Kłosowie

Zapraszam na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  22 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Kłosowie, z następującym porządkiem obrad:

 

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XII  sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.  

III. Debata nad sprawozdaniem  z działalności Miejsko  Gminnej Biblioteki Publicznej oraz analiza czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice w Mieszkowicach

a/ wystąpienie Kierownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach.

b/ dyskusja.                                                                                                                                                          

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023:

 a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok:

a/ przedstawienie uchwał komisji rady opiniujących projekt uchwały budżetowej:

- Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

- Rewizyjnej,

b/ przedstawienie wniosków, opinii, uchwał podmiotów opiniujących projekt budżetu,

c/ dyskusja,

d/ przedstawienie uchwały  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa opiniującej projekt uchwały budżetowej,

e/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2016 rok,  

f/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

g/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok,

h/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

-  zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

- zgłoszonych przez inne podmioty,

- zgłoszonych  przez  radnych na sesji,

i/ głosowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2019:

a/ opinie komisji,

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2016-2019:

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czelinie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w  sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIV. Wolne wnioski i zapytania.

XV. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 14-12-2015 08:00:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 14-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 14-12-2015 08:00:43