Zarządzenia 2016

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 162/2016 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2016 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2016 rok 2016-01-05 14:21:25
Zarządzenie Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku 2016-01-07 18:33:43
Zarządzenie Nr 164/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandzie Mazur 2016-01-07 19:10:01
Zarządzenie Nr 165/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-08 19:32:43
Zarządzenie Nr 166/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-08 19:33:42
Zarządzenie Nr 167/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 200, w obrębie Zielin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-12 10:45:56
Zarządzenie Nr 168/2016 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-01-14 14:28:59
Zarządzenie Nr 169/2016 sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-21 11:51:36
Zarządzenie Nr 170/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-21 11:51:56
Zarządzenie Nr 171/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-21 14:57:38
Zarządzenie Nr 172/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-22 10:23:02
Zarządzenie Nr 173/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice 2016-01-22 11:17:07
Zarządzenie Nr 174/2016 w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. 2016-01-29 12:24:31
Zarządzenie Nr 175/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-01-29 09:54:56
Zarządzenie Nr 176/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-01-29 09:58:15
Zarządzenie Nr 177/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-02-05 14:52:25
Zarządzenie Nr 178/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2016-02-05 14:46:43
Zarządzenie Nr 179/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Mieszkowice 2016-02-05 14:47:31
Zarządzenie Nr 180/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-02-05 14:47:55
Zarządzenie Nr 181/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2016-02-05 14:48:18
Zarządzenie Nr 182/2016w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:43:13
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:43:54
Zarządzenie Nr 184/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:44:12
Zarządzenie Nr 185/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:44:29
Zarządzenie Nr 186/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-12 07:44:46
Zarządzenie Nr 187/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku 2016-02-22 10:05:40
Zarządzenie Nr 188/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-02-26 07:28:45
Zarządzenie Nr 189/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2016-02-26 07:29:08
Zarządzenie Nr 190_2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2016-02-26 07:29:30
Zarządzenie 191/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-03-04 23:11:10
Zarządzenie Nr 192/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2016 roku 2016-03-11 14:12:11
Zarządzenie Nr 193/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2016-03-14 13:51:10
Zarządzenie Nr 194/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-11 14:12:58
Zarządzenie Nr 195/2016 w sprawie trybu przyznawania dofinasowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mieszkowice 2016-03-14 13:51:43
Zarządzenie Nr 196/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-22 14:20:48
Zarządzenie Nr 197/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-22 14:21:09
Zarządzenie Nr 198/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-03-22 14:21:37
Zrządzenie Nr 199/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, obręb nr 5 miasta Mieszkowice 2016-03-22 08:23:50
Zarządzenie Nr 200/2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2016-03-24 17:42:59
Zarządzenie Nr 201/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiace własność Gminy 2016-03-29 11:57:00
Zarządzenie Nr 202/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiace własność Gminy 2016-03-29 11:57:26
Zarządzenie Nr 203/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie gminy Mieszkowice 2016-03-31 23:27:53
Zarządzenie Nr 204/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-31 23:28:30
Zarządzenie Nr 205/2016 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-03-31 23:29:39
Zarządzenie Nr 206/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-04-11 10:15:02
Zarządzenie Nr 207/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-11 10:15:46
Zarządzenie Nr 208/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-11 10:16:22
Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 7 kwietnia 2016 roku 2016-04-20 12:52:29
Zarządzenie Nr 210/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2016 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:52:52
Zarządzenie Nr 211/2016 w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w kosiarkach, wykaszarkach, pilarkach spalinowych oraz traktorkach do koszenia trawy stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2016-04-28 13:27:00
Zarządzenie Nr 212/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:53:27
Zarządzenie Nr 213/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 186, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:53:51
Zarządzenie Nr 214/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 446, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-20 12:54:27
Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 42/5, w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-21 14:53:36
Zarządzenie Nr 216/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-21 14:51:06
Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-04-28 13:27:31
Zarządzenie Nr 218/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-05-09 22:31:34
Zarządzenie Nr 219/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/27, w obrębie nr 3 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-04-29 08:26:10
Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-05-09 22:32:11
Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-09 22:32:41
Zarządzenie Nr 222/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu prowadzenia i rejestrowania działań informacyjnych podejmowanych przez Wierzyciela - Burmistrza Mieszkowic 2016-05-09 22:34:06
Zarządzenie Nr 223/2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju 2016-05-16 08:15:56
Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 37/18, w obrębie nr 2 miasta Mieszkowice stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-05-20 13:42:44
Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2016-05-20 13:43:31
Zarządzenie Nr 226/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiacej własność Gminy Mieszkowice 2016-05-30 14:41:08
Zarządzenie Nr 227/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-06-07 07:16:35
Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie wydierżawienia części nieruchomości położonej na działce nr 186/6, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-06-06 13:47:12
Zarządzenie Nr 229/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-06-17 17:24:18
Zarządzenie Nr 230/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 175_2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-06-17 17:24:57
Zarządzanie Nr 231/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 2016-06-28 09:56:39
Zarządzenie Nr 232/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-06-24 07:40:31
Zarządzenie Nr 233/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-07-06 14:43:32
Zarządzenie Nr 234/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 2016-07-06 14:44:24
Zarządzenie Nr 235/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-07-06 12:20:06
Zarządzenie Nr 236/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2016-07-01 15:02:52
Zarządzenie Nr 237/2016 w sprawie zbycia nieruchomści loalowej stanowiącej własności Gminy Mieszkowice 2016-07-11 11:16:19
Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-07-21 12:56:16
Zarządzenie Nr 239/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189 (9), w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-07-18 14:54:59
Zarządzenie Nr 240/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-20 07:14:04
Zarządzenie Nr 241/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-07-20 11:15:29
Zarządzenie Nr 242/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-08-03 15:07:02
Zarządzenie Nr 243/2016 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2016-07-29 13:37:24
Zarządzenie Nr 244/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-08-31 15:36:35
Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-08-31 15:37:35
Zarządzenie Nr 246/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Danuty Jasińskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,pro wadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-08-31 15:39:35
Zarządzenie Nr 247/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Agnieszki Brzozowskiej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych 2016-08-31 15:44:11
Zarządzenie Nr 248/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Marii Sobczyńskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2016-08-31 15:45:27
Zarządzenie Nr 249/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Barbary Butoki do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych 2016-08-31 15:46:30
Zarządzenie Nr 250/2016 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-01 10:17:37
Zarządzenie Nr 251/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-09-15 10:50:49
Zarządzenie Nr 252/2016 w sprawie zmiany stron umowy 2016-09-03 09:05:18
Zarządzenie Nr 253/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 46/5, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-03 09:06:00
Zarządzenie Nr 254/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 46/5, w obrębie Czelin, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-03 09:06:43
Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-15 10:51:16
Zarządzenie Nr 256/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-09-15 10:51:43
Zarządzenie Nr 257/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy szczegółowej informacji o zmianach w planach finansowych wydatków zawartych w Uchwale nr XVIII1492016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na rok 2016 2016-09-19 14:52:36
Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie upoważnienia dla Wandy Mazur - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach i Danuty Jasińskiej - specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ponocy społecznej i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-09-23 10:23:26
Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach stosowanej przy obrocie wartości pieniężnych w związku ze sprzedażą biletów na promie rzecznym ?Bez Granic? w Gozdowicach 2016-09-26 13:25:15
Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2016-09-26 13:29:27
Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/22, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-09-26 13:41:40
Zarządzenie Nr 262/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2016-09-26 13:42:58
Zarządzenie Nr 263/2016 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mieszkowic Nr 176/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2016 2016-09-27 12:14:14
Zarządzenie Nr 264/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1186/18/21, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-03 11:51:53
Zarządzenie Nr 265/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1189/18/22, przy ul. Przejazd Kolejowy w obrębie nr 6 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-03 11:52:46
Zarządzenia Nr 266/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-10-07 14:06:21
Zarządzenie Nr 267/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 45/1, w obrębie Czelin stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-03 11:53:22
Zarządzenie Nr 268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2016-10-18 21:10:47
Zarządzenie Nr 269/2016 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy nieruchomości 2016-10-07 08:17:49
Zarządzenia Nr 270/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-07 14:18:19
Zarządzenie Nr 271/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-20 14:49:13
Zarządzenie Nr 272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-20 14:49:44
Zarządzenie Nr 273/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice 2016-10-24 22:20:23
Zarządzanie Nr 274/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-10-31 11:18:29
Zarządzenie Nr 275/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-28 14:56:46
Zarządzenie Nr 276/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 1187, w obrębie nr 5 miasta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-10-28 14:57:06
Zarządzenie Nr 277/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-12-16 14:38:43
Zarządzenie Nr 278/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-11-04 09:30:17
Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-11-04 09:30:44
Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy oraz aktywów obcych będących w użytkowaniu Gminy i pozostałych środków trwałych Urzędu Miejskiego 2016-11-17 14:32:49
Zarządzenie Nr 281/2016 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w działce nr 38/4, w obrębie Sitno stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-11-19 00:13:16
Zarządzenie Nr 282/2016 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach 2016-11-27 22:43:52
Zarządzenie Nr 283/2016 w sprawie zasad rozliczania scentralizowanego podatku od towarów i usług w Gminie Mieszkowice i jej jednostkach organizacyjnych 2016-12-05 14:49:30
Zarządzenie Nr 284/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2016-12-07 13:51:55
Zarządzenie Nr 285/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Mieszkowicach 2016-12-01 09:13:35
Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-01 09:03:14
Zarządzenie Nr 287/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2016-12-16 14:39:10
Zarządzenie Nr 288/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-12-09 10:49:33
Zarządzenie Nr 289/2016 w sprawie sprzedaży stacji pomiarowo-redukcyjnej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-12-09 10:51:22
Zarządzenie Nr 290/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2016-12-19 13:05:57
Zarządzenie Nr 291/2016 w sprawie powołania zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Mieszkowice 2016-12-14 22:10:38
Zarządzenie Nr 292/2016 w sprawie zmiany administratora dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie 2016-12-14 22:11:26
Zarządzenie Nr 293/2016 w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Mieszkowice 2016-12-16 09:42:24
Zarządzenie Nr 294/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2016-12-22 13:28:20
Zarządzenie Nr 295/2016 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2016-12-23 07:44:15
Zarządzenie Nr 296/2016 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych 2016-12-23 07:45:14
Zarządzenie Nr 297/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-01-03 14:45:52
Zarządzenie Nr 298/2016 w sprawie dokonania zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2017-01-19 18:35:37
Zarządzenie Nr 299/2016 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2016 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy 2017-01-10 08:10:19