Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr VI(40)2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VI/40/2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; z 2010r. Nr 106, poz. 675; z 2010r. Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. Nr 147, poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2010r. Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§1.1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Mieszkowice, które będą stosowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach w następujących wysokościach:

1)    woda – odbiorcy indywidualni i przemysłowi – 3,68zł/m3 brutto

2)    ścieki – dostawcy  indywidualni i przemysłowi – 4,30zł/m3 brutto

3)    ścieki – dostawcy indywidualni i przemysłowi w m. Stare Łysogórki – 15,10zł/m3 brutto

2. Celem zmniejszenia ceny za dostawę ścieków w miejscowości Stare Łysogórki ustala się dla    grupy taryfowej dostawców indywidualnych dopłaty z budżetu gminy w wysokości 10,80zł do 1m3 ścieków.

3. Dopłata określona w §1 ust. 2 będzie obowiązywać w okresie

    od 10 maja 2011 r. do 9 maja 2012 r.

     Dopłata następuje do cen brutto.

§2. Upoważnia się Burmistrza Mieszkowic do ustalenia sposobu wnoszenia i rozliczania dopłat.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 10 maja 2011 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 11:39:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 12:09:38